social

social

social

social

social

Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol
T +31 (0) 20 3080 580

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T +31 (0) 70 2156 300

E info@blueclue.nl

Laatste Nieuws

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019 – Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de … Lees verder...

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019 – De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de … Lees verder...

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019 – In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds … Lees verder...


Belastingadvies

Blue Clue Tax Solutions adviseert oplossingen aan internationale ondernemingen, expats, vermogende particulieren, stichtingen en ANBI’s. Wij geven belastingadvies, procederen en verzorgen belastingaangiften.

Wij zijn gespecialiseerd in structurering, fusies & overnames, internationale klanten en instellingen (NGOs).

Wij adviseren vooral internationale middelgrote bedrijven, waarvan het management (mede)eigenaar is van het bedrijf, en expats.

In keywords

BELASTINGEN ONDERNEMINGEN NGO's INVESTEERDERS EXPATS

Overzicht van service lines voor elke belastingbetaler

Internationaal ondernemende bedrijven en organisaties

Overheden, semi-overheden, not for profit organisaties, ANBI's, SBBI's, stichtingen, verenigingen

Informal investors,
business angels,
vermogende particulieren, directeuren

Werken in het buitenland, werken in Nederland, terugkeer naar buitenland, terugkeer naar Nederland
 • Belastingadvies
 • Bezwaar
 • Procederen
 • Belastingaangiften
 • Salarisadministratie
 • (Second) opinion
 • Belastingcontrole
 • Convenant / horizontaal toezicht
 • Omzetbelasting
 • Werkmaatschappij 
 • Vaste inrichting
 • Verkoopstructuren
 • Rep office
 • Distributiestructuren
 • Financiering
 • Belastingverdragen
 • Verlagen belastingdruk
 • M&A/fusie en overname
 • Personeel
 • Vennootschapsbelasting-plicht
 • Omzetbelastingplicht
 • Inhoudingsplicht loonbelasting
 • Vrijwilligers
 • Fictieve loonkosten
 • Herbestedingsreserve
 • ANBI / SBBI status
 • Fundraising / steunstichtingen
 • Voorkomen BTW heffing
 • Stamrecht BV / gouden handdruk
 • Tweede woning
 • Monumentenpand
 • Buitenlands onroerend goed
 • Erfpacht
 • Carried interest / lucratief belang
 • Structureren belangen groter dan 5%
 • Asset protection
 • Trust / SPF / APV
 • 30% regeling
 • Extraterritoriale kosten
 • Carried interest
 • Salary split
 • 30% regeling bij uitzending naar buitenland
 • Sociale zekerheid
 • Emigratie
 • Immigratie
 • Trusts

 

Onze zakelijke klanten zijn zeer gevarieerd en gevestigd in Nederland als in het buitenland. Op volgende gebieden staan we onze klanten bij met fiscale adviezen en belastingaangiften: vennootschapsbelasting, loonbelasting, sociale zekerheid, BTW en andere gerelateerde onderwerpen. Deze diensten worden geleverd aan bedrijven van start tot staking/verkoop en we derhalve ervaren in het adviseren over de fiscale consequenties/mogelijkheden bij start, uitbreiding en staking/verkoop.

Internationaal advies

Internationaal advies zal in het algemeen gaan over het faciliteren van efficiënt grensoverschrijdend zaken doen en investeren. Ik onderscheid vier categorieën:

 1. Nederland als doorstroomland: het opzetten van houdster-, financiering- en/of royalty-structuren;
 2. Nederland als Gateway to EMEA: buitenlandse bedrijven adviseren over en helpen met het opzetten of overnemen van een bedrijf in Nederland en EMEA;
 3. Expansie, fusies & overnames: bedrijven adviseren over en helpen in andere landen/Nederland zich te vestigen, een bedrijf over te nemen, zich te laten overnemen of te fuseren;
 4. HNWI: vermogende particulieren helpen met het structureren van hun investeringen en/of het beschermen van hun vermogen (asset protection).


Veel internationale bedrijven hebben een holding in Nederland. De belangrijkste reden is dat Nederland geschikt is voor holdings, financieringen en royalty stromen, is het uitgebreide netwerk van belastingverdragen. In combinatie met het feit dat Nederland geen bronheffing heft op royalty's en rente, verlagen deze belastingverdragen de buitenlandse bronheffingen op royalty’s en interest. In sommige omstandigheden zelfs naar nul.
De Nederlandse belastingverdragen verlagen ook de dividendbelasting. Tot slot is er de gunstige Nederlandse fiscale vrijstelling van dividenden en verkoopwinsten van deelnemingen, de zogenaamde deelnemingsvrijstelling.

Specialiteiten:

 1. Tax structurering: fiscaal adviseren over het structureren van ondernemingen, goederen-, diensten- of geldstromen.
 2. Fusies & overnames: fiscaal adviseren over fusies en overnames.
 3. Internationale klanten: het adviseren van klanten die grensoverschrijdend gaan werken, ondernemen of investeren.
 4. NGO's: het adviseren van overheden, semi-overheden, not for profit organisaties, ANBI's, SBBI's en andere instellingen op fiscaal gebied adviseren.