social

social

social

social

social

Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol
T +31 (0) 20 3080 580

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T +31 (0) 70 2156 300

E info@blueclue.nl

Laatste Nieuws

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019 – Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de … Lees verder...

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019 – De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de … Lees verder...

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019 – In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds … Lees verder...


Belangrijke informatie

Bedrijfsinformatie

Blue Clue B.V.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 50697889.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In overeenstemming met de informatie-verplichting van de EU-Dienstenrichtlijn 2006 melden wij dat Blue Clue B.V. op grond van het Reglement Beroepsuitoefening Nederlandse Orde van Belastingadviseurs een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Op verzoek krijgen klanten en potentiële klanten van Blue Clue B.V. de details van deze verzekering toegestuurd, bestaande uit de naam van de verzekeraar, haar contactgegevens, de geografische dekking en het polisnummer.

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

De belastingadviseurs van Blue Clue B.V. zijn lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Klik op de volgende link voor mijn interview in de Exposé, het magazine van de NOB: interview nav NOB-LOF scriptieprijs.pdf

Klachtenregeling

Blue Clue B.V. onderkent het belang van een klachtenregeling om de dienstverlening te verbeteren en zonodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen.

Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of u bent niet tevreden over (één van) onze medewerkers, kan dit aanleiding zijn tot een klacht. Wij gaan er van uit dat u in overleg met de direct betrokkenen heeft gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, doch dat dit niet is gelukt. Deze klachtenprocedure voorziet in deze situatie, u kunt uw klacht voorleggen aan de Compliance Officer.

U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door een volledig ingevuld klachtenformulier  te sturen naar: Blue Clue B.V., Postbus 75729, 1118 ZT Schiphol, ter attentie van de heer A.C. Krol.

Indien u dit wenst, wordt de klacht geanonimiseerd behandeld en zet het bestuur zich in om de rechtspositie van de klager te beschermen. Gelieve deze wens uitdrukkelijk in het klachtenformulier te vermelden.

Over uw klacht wordt binnen één week contact met u opgenomen door de Compliance Officer. In het behandelingstraject zullen wij zo goed mogelijk proberen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Uw klacht wordt desgewenst schriftelijk afgerond in een evaluatierapport. Wij streven er naar uw klacht naar tevredenheid te behandelen.

Uw klacht kan mede aanleiding zijn om onze dienstverlening te verbeteren en zonodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijzen, instructies of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.

Vestigingen

Amsterdam
Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol-Rijk
T: 020-3080580
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">'+addy_text71876+'<\/a>'; //-->

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T: 070-2156300
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">'+addy_text99102+'<\/a>'; //-->

Correspondentie

Postbus 75729
1118 ZT Schiphol

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Blue Clue B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Algemene voorwaarden

Klik op de link voor de algemene voorwaarden van Blue Clue B.V., die op alle opdrachten van toepassing zijn. De voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 50697889. Link: Algemene voorwaarden 2011v1