social

social

social

social

social

Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol
T +31 (0) 20 3080 580

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T +31 (0) 70 2156 300

E info@blueclue.nl

Laatste Nieuws

Minimumloon 2019

08-11-2018 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 … Lees verder...

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

08-11-2018 – De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pensioenvoorziening in … Lees verder...

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

08-11-2018 – De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf 2022 is de … Lees verder...


Eindafrekening bij zetelverplaatsing

Actueel nieuws van Blue Clue

Eindafrekening bij zetelverplaatsing

Op het moment van een ondernemer haar zetel verplaatst naar het buitenland vindt een zogenaamde eindafrekening plaats over de stille reserves (goodwill, meerwaarde activa). 

Die eindafrekening vindt ook plaats als door emigratie de binnenlandse belastingplicht eindigt en op hetzelfde moment de buitenlandse belastingplicht aanvangt, omdat in Nederland een vaste inrichting achterblijft van de geëmigreerde BV.

Samenvatting

Winst omvat alle voordelen uit onderneming. Voor de belastingheffing wordt de winst in jaarmoten verdeeld. Bij het einde van de belastingplicht van een onderneming vindt afrekening met de Belastingdienst plaats over de voordelen uit onderneming, die nog niet eerder zijn belast. De belastingplicht kan eindigen door emigratie. Wanneer je de zetel van een Nederlandse BV verplaatst naar het buitenland, heeft dat in veel gevallen tot gevolg dat Nederland geen belasting meer kan heffen over winsten van de BV. Op het moment van de zetelverplaatsing vindt een zogenaamde eindafrekening plaats over de stille reserves.

De Hoge Raad heeft nu beslist dat die eindafrekening ook plaatsvindt als door emigratie de binnenlandse belastingplicht eindigt en op hetzelfde moment de buitenlandse belastingplicht aanvangt omdat in Nederland een vaste inrichting achterblijft van de geëmigreerde BV.

De BV verhuisde naar Malta, maar bleef haar Nederlandse vastgoed verhuren. In geschil was of de BV vennootschapsbelasting was verschuldigd over de meerwaarde op de effectenportefeuille die meeverhuisde naar Malta. De Hoge Raad oordeelde dat de BV moest afrekenen over deze meerwaarde.

Belang voor de praktijk?

Bij het verplaatsen van een onderneming / BV naar een ander land, terwijl de BV nog een activiteit in Nederland behoudt, is nu vast komen te staan dat de BV vennootschapsbelasting is verschuldigd over de meerwaarden op het vermogen dat mee verhuist naar het andere land.  

Bron 

LJN BX7926, Hoge Raad, 12/01453