social

social

social

social

social

Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol
T +31 (0) 20 3080 580

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T +31 (0) 70 2156 300

E info@blueclue.nl

Laatste Nieuws

Minimumloon 2019

08-11-2018 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 … Lees verder...

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

08-11-2018 – De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pensioenvoorziening in … Lees verder...

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

08-11-2018 – De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf 2022 is de … Lees verder...


Verbouwing of nieuwbouw II?

Actueel nieuws van Blue Clue

Nieuwbouw of verbouwing II?

Omdat van de oude winkel niet meer dan de draagconstructie van de bovenwoningen in stand was gebleven, was de winkel zodanig verbouwd dat sprake was van nieuwbouw en dus van een vervaardigd goed. De levering was daarom belast met omzetbelasting en vrij van overdrachtsbelasting.

Samenvatting

De levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. Er geldt een uitzondering voor nieuw vervaardigde goederen. In die gevallen is de levering belast met omzetbelasting en vrij van overdrachtsbelasting. Bij een ingrijpende verbouwing kan sprake zijn van een nieuw vervaardigd goed. Vindt de levering van een gedeelte van een gebouw plaats, bijvoorbeeld omdat het gebouw is gesplitst in appartementsrechten, dan moet voor de vraag of het gebouw nieuw is of niet alleen naar het geleverde gedeelte worden gekeken. De rest van het gebouw blijft dan buiten beschouwing.

Hof Amsterdam keek in een procedure over de levering van een winkel die deel uitmaakte van een groter geheel niet naar de winkel alleen, maar naar het gehele gebouw. Op grond van deze beoordeling was volgens het hof geen sprake van nieuwbouw, maar van een verbouwing. Volgens de Hoge Raad is het hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Omdat van de oude winkel niet meer dan de draagconstructie van de bovenwoningen in stand was gebleven, was de winkel zodanig verbouwd dat sprake was van nieuwbouw en dus van een vervaardigd goed. De levering was daarom belast met omzetbelasting en vrij van overdrachtsbelasting.

Belang voor de praktijk?

Voor de omzetbelasting en overdrachtsbelasting kan het gunstig zijn of een pand na grondige verbouwing juist wel (met het oog op vrijstelling overdrachtsbelasting) of juist niet (met het oog op vrijstelling omzetbelasting) als nieuwbouw kwalificeert. De jurisprudentie in deze is altijd zeer casuĂ¯stisch. Van nieuwbouw is meestal sprake als door de verbouwing de functies, het uiterlijk en de indeling ingrijpend zijn gewijzigd.   

Bron 

LJN BZ3574, Hoge Raad, 12/02061