social

social

social

social

social

Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol
T +31 (0) 20 3080 580

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T +31 (0) 70 2156 300

E info@blueclue.nl

Laatste Nieuws

Verlengde navorderingstermijn

14-12-2017 – De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven. De … Lees verder...

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

14-12-2017 – Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband daarmee heeft de … Lees verder...

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

14-12-2017 – De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken over op de … Lees verder...


Verbouwing of nieuwbouw II?

Actueel nieuws van Blue Clue

Nieuwbouw of verbouwing II?

Omdat van de oude winkel niet meer dan de draagconstructie van de bovenwoningen in stand was gebleven, was de winkel zodanig verbouwd dat sprake was van nieuwbouw en dus van een vervaardigd goed. De levering was daarom belast met omzetbelasting en vrij van overdrachtsbelasting.

Samenvatting

De levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. Er geldt een uitzondering voor nieuw vervaardigde goederen. In die gevallen is de levering belast met omzetbelasting en vrij van overdrachtsbelasting. Bij een ingrijpende verbouwing kan sprake zijn van een nieuw vervaardigd goed. Vindt de levering van een gedeelte van een gebouw plaats, bijvoorbeeld omdat het gebouw is gesplitst in appartementsrechten, dan moet voor de vraag of het gebouw nieuw is of niet alleen naar het geleverde gedeelte worden gekeken. De rest van het gebouw blijft dan buiten beschouwing.

Hof Amsterdam keek in een procedure over de levering van een winkel die deel uitmaakte van een groter geheel niet naar de winkel alleen, maar naar het gehele gebouw. Op grond van deze beoordeling was volgens het hof geen sprake van nieuwbouw, maar van een verbouwing. Volgens de Hoge Raad is het hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Omdat van de oude winkel niet meer dan de draagconstructie van de bovenwoningen in stand was gebleven, was de winkel zodanig verbouwd dat sprake was van nieuwbouw en dus van een vervaardigd goed. De levering was daarom belast met omzetbelasting en vrij van overdrachtsbelasting.

Belang voor de praktijk?

Voor de omzetbelasting en overdrachtsbelasting kan het gunstig zijn of een pand na grondige verbouwing juist wel (met het oog op vrijstelling overdrachtsbelasting) of juist niet (met het oog op vrijstelling omzetbelasting) als nieuwbouw kwalificeert. De jurisprudentie in deze is altijd zeer casuĂ¯stisch. Van nieuwbouw is meestal sprake als door de verbouwing de functies, het uiterlijk en de indeling ingrijpend zijn gewijzigd.   

Bron 

LJN BZ3574, Hoge Raad, 12/02061