social

social

social

social

social

Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol
T +31 (0) 20 3080 580

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T +31 (0) 70 2156 300

E info@blueclue.nl

Laatste Nieuws

Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?

13-09-2018 – De betaalde rente over de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. De eigenwoningschuld omvat … Lees verder...

Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie

13-09-2018 – Bij het loon van een werknemer moet in beginsel een bijtelling plaatvinden voor het voordeel dat hij heeft van het … Lees verder...

Planning Financiën voor restant 2018

13-09-2018 – De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de planning voor de laatste maanden van 2018 gegeven. … Lees verder...


Wanneer is er een dienstbetrekking?

Actueel nieuws van Blue Clue

Wanneer is een dienstbetrekking?

Een van de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is dat de werkgever een verplichting tot loonbetaling heeft. De Hoge Raad oordeelde dat de verplichting tot loonbetaling is niet afhankelijk van de hoogte van de beloning. De Hoge Raad bevestigde tevens dat in deze casus de verplichting om in een gezagsverhouding gedurende zekere tijd arbeid te verrichten ontbrak.

Samenvatting

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste nationale rechter op het gebied van de sociale verzekeringen. Tegen uitspraken van de Centrale Raad kan in een beperkt aantal gevallen beroep in cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld. Het moet dan gaan om de uitleg van begrippen als loon, arbeid in dienstbetrekking en werknemer.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) verwijst voor de uitleg van het begrip werknemer naar de Ziektewet (ZW). Volgens de ZW is werknemer de natuurlijke persoon die in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Dat doet zich voor als er een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek bestaat. Een van de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is dat de werkgever een verplichting tot loonbetaling heeft. De Hoge Raad oordeelde dat het bestaan van de verplichting tot loonbetaling niet afhankelijk is van de hoogte van de beloning. 

In zijn uitspraak, die tot dit arrest van de Hoge Raad leidde, oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat niet was voldaan aan de overige eisen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De verplichting om in een gezagsverhouding gedurende zekere tijd arbeid te verrichten ontbrak namelijk. Volgens de Hoge Raad is dat oordeel van de Centrale Raad van Beroep juist. Het beroep in cassatie tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep was daarom ongegrond.

Belang voor de praktijk?

Voor een dienstbetrekking dient aan alle voorwaarden te worden voldaan. Van belang is dat de werkgever een beloning betaald. De hoogte van de beloning (in casu 80 eurocent per uur) is daarbij niet van belang. Als de werknemer echter geen verplichting heeft om de arbeid te verrichten dan is alsnog geen sprake van een dienstbetrekking.   

Bron 

LJN BY6888, Hoge Raad, 12/02504