social

social

social

social

social

Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol
T +31 (0) 20 3080 580

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T +31 (0) 70 2156 300

E info@blueclue.nl

Laatste Nieuws

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019 – Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de … Lees verder...

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019 – De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de … Lees verder...

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019 – In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds … Lees verder...


Vraag EU BTW tijdig terug!

Actueel nieuws van Blue Clue

Vraag BTW uit andere EU-lidstaten vóór 1 oktober terug!

Heeft in u BTW betaald in andere EU-lidstaten dan kunt u deze terugvragen als u het verzoek daartoe vóór 1 oktober van het volgende jaar bij de belastingdienst indient en voldoet aan de voorwaarden. Voor een heel jaar bedraagt de teruggaafdrempel € 50 per EU-lidstaat. Gedurende het jaar kunt u de BTW ook na elk kwartaal terugvragen, mits de teruggaaf hoger is dan € 400.

Algemene informatie

BTW uit andere EU-lidstaten vraagt u terug op deze website: https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant/.

Wanneer kunt u een verzoek om teruggaaf van btw doen?

U kunt btw terugvragen uit een ander EU-lidstaat als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
  • in het EU-land waar u btw terugvraagt moet u geen aangifte omzetbelasting doen;
  • u moet in het EU-land btw betalen over goederen, diensten of invoer;
  • u gebruikt deze door u gekochte goederen en diensten voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn. 

Doet u een verzoek over een kalenderjaar? Dan moet het btw-bedrag dat u terugvraagt ten minste € 50 zijn. Doet u een verzoek over een kwartaal? Dan moet het btw-bedrag dat u terugvraagt ten minste € 400 zijn.

Per kalenderjaar kunt u meerdere verzoeken doen. Dit kunt u doen als u bijvoorbeeld een aantal facturen vergeten bent in uw kwartaalverzoeken. In uw verzoek vermeldt u dan alleen de facturen die u nog niet hebt verzonden. Het btw-bedrag dat u terugvraagt moet ten minste € 50 zijn.

Wanneer kunt u geen verzoek om teruggaaf van btw doen?

U kunt geen btw terugvragen als u:

  • geen ondernemer bent voor de omzetbelasting;
  • uitsluitend vrijgestelde goederen of diensten levert;
  • ontheffing hebt van administratieve verplichtingen;
  • onder de landbouwregeling valt.

Dien uw verzoek tijdig in!

Uw verzoek moet binnen zijn vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt. 

Klik op bron voor meer informatie.

Bron: Toelichting verzoek teruggaaf BTW andere EU-lidstaten

Belang voor de praktijk?

Laat geen geld liggen en vraag BTW betaald in andere EU-lidstaten op tijd terug. Nederland en sommige andere lidstaten zijn coulant en geven BTW ook over ‘oudere’ periodes terug. De meeste lidstaten houden zich echter strikt aan de voorgeschreven periode van negen maanden.