social

social

social

social

social

Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol
T +31 (0) 20 3080 580

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T +31 (0) 70 2156 300

E info@blueclue.nl

Laatste Nieuws

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019 – Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de … Lees verder...

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019 – De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de … Lees verder...

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019 – In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds … Lees verder...


Nieuws

BTW-plicht voor commissaris per 1 januari 2013 BTW

Actueel nieuws van Blue Clue

Per 1 januari 2013 is een commissaris BTW ondernemer

Bij uitvoering van één of meer commissariaten dient de commissaris zich per 1 januari 2013 te registreren bij de Belastingdienst als ondernemer voor de BTW. Dit betekent onder meer dat er een BTW administratie moet worden gevoerd en dat er periodiek BTW aangiften ingediend moeten worden. Tevens zal de commissaris facturen moeten gaan uitreiken voor verrichte diensten.  

Read more: BTW-plicht voor commissaris per 1 januari 2013 BTW

Vraag EU BTW terug vóór 1 oktober 2012!

Actueel nieuws van Blue Clue

Vraag BTW uit andere EU-lidstaten vóór 1 oktober 2012 terug!

Heeft in u 2011 BTW betaald in andere EU-lidstaten dan kunt u deze terugvragen als u het verzoek daartoe vóór 1 oktober 2012 bij de belastingdienst indient en voldoet aan de voorwaarden. Voor een heel jaar bedraagt de teruggaafdrempel € 50 per EU-lidstaat. Gedurende het jaar kunt u de BTW ook na elk kwartaal terugvragen, mits de teruggaaf hoger is dan € 400.

Read more: Vraag EU BTW terug vóór 1 oktober 2012!

Praktische handleiding BTW-verhoging

Actueel nieuws van Blue Clue

Praktische handleiding BTW-verhoging

Per 1 oktober 2012 gaat de BTW omhoog van 19% naar 21%. Er is een lijst verschenen met een aantal vragen en antwoorden over deze BTW verhoging. Het geeft antwoord op hoe ondernemers dienen om te gaan met het 21% tarief, indien de prestaties verricht worden na 1 oktober 2012, terwijl de factuur al voor die datum is opgemaakt. Indien onverhoopt toch met 19% wordt gefactureerd dan kan dit verschil van 2% in de BTW aangifte worden aangevuld.

Read more: Praktische handleiding BTW-verhoging

Nederland nummer 4 met hoogste tarief inkomstenbelasting

Actueel nieuws van Blue Clue

Onderzoek KPMG 2011: Nederland heeft vier na hoogste toptarief inkomstenbelasting

Nederland is aantrekkelijk voor bedrijven, maar het toptarief voor de inkomstenbelasting is het vier na hoogste ter wereld.

Read more: Nederland nummer 4 met hoogste tarief inkomstenbelasting

Internationaal vestigingsklimaat in Nederland is uitstekend

Actueel nieuws van Blue Clue

Eisen aan vesting van holding, royalty en financieringsvennootschappen 

Nederland loopt internationaal niet uit de pas met de wijze waarop de substance van bedrijven bij de toepassing van belastingverdragen wordt betrokken. Nederland is en blijft aantrekkelijk als vestigingsplaats.

Read more: Internationaal vestigingsklimaat in Nederland is uitstekend

Fiscaal vestigingsklimaat voor hoofdkantoren

Actueel nieuws van Blue Clue

Rapport over de belastingheffing van hoofdkantoren in Europa

Vrije Universiteit Amsterdam publiceerde dit rapport over de huidige fiscale behandeling van hoofdkantoordiensten (HQ services) in Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De studie richt zich op de belastingdruk van holdings, financieringsmaatschappijen, onderzoeks-en ontwikkelingsactiviteiten en de exploitatie van intellectuele eigendom.

Read more: Fiscaal vestigingsklimaat voor hoofdkantoren

16% werkgeversheffing ook voor DGA's

Actueel nieuws van Blue Clue

16% werkgeversheffing ook over 2012 salaris van DGA

Op 4 juni 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (UFM) naar de Tweede Kamer gestuurd. Een groot aantal fiscale maatregelen uit het Kunduz akkoord is in deze wet opgenomen. Zo ook de maatregel over de tijdelijke werkgeversheffing van 16% over in 2012 genoten loon.

Read more: 16% werkgeversheffing ook voor DGA's

Thin-capregeling van toepassing: rente op rekening-courant schuld aan holding niet aftrekbaar

Actueel nieuws van Blue Clue

Rente op rekening-courant schuld aan holding niet aftrekbaar op grond van thin-capregeling


Uit een recente uitspraak blijkt weer dat bij financiering van werkmaatschappijen door aandeelhouders, de rente niet altijd aftrekbaar bij de werkmaatschappij en wel belast bij de aandeelhouder. Het gevolg: dubbele heffing. 


Voor de complete tekst verwijzen we naar de link.

Read more: Thin-capregeling van toepassing: rente op rekening-courant schuld aan holding niet aftrekbaar

Ontwijken Apple en Google belasting via Nederland?

Actueel nieuws van Blue Clue

Hoe betalen Apple en Google minder belasting?

Apple en Google gebruiken volgens berichten in de media de zogenaamde Double Irish Dutch Sandwich structuur om zo min mogelijk winstbelasting te betalen. Deze methodes werken kennelijk goed, want Apple bespaart zo’n 2,4 miljard dollar en Google zo’n 2,2 miljard euro (bron: www.elsevierfiscaal.nl). 

Voor de complete tekst verwijzen we naar de link.

Read more: Ontwijken Apple en Google belasting via Nederland?

Groepsfinanciering: pas op voor niet aftrekbare rente

Actueel nieuws van Blue Clue

Groepsfinanciering / inter-company financiering: niet aftrekbare rente

Voorkom dat rente niet aftrekbaar is bij de schuldenaar en wel belast bij schuldeiser. Dat zijn dure financieringen. Uit een recente uitspraak blijkt dat reparatie achteraf niet altijd het gewenste resultaat oplevert.

Voor de complete tekst verwijzen we naar de link.

Read more: Groepsfinanciering: pas op voor niet aftrekbare rente