social

social

social

social

social

Schiphol Amsterdam Airport
Le Carré B, 4de etage
Beechavenue 174
1119 PS Schiphol
T +31 (0) 20 3080 580

Den Haag
Park de Wervelaan 13
2283 TN Rijswijk
T +31 (0) 70 2156 300

E info@blueclue.nl

Laatste Nieuws

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019 – Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de … Lees verder...

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019 – De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de … Lees verder...

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019 – In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds … Lees verder...


Nieuws

Europees parlement meent dat lidstaten hun belastingverdragen en de EU de Moeder-dochterrichtlijn en Interest- en royaltyrichtlijn aanpassen!

Actueel nieuws van Blue Clue

Het Europees parlement roept op tot concrete bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking

Het Europees parlement heeft gisteren een resolutie aangenomen waarmee het Europees parlement er bij de Europese Commissie en de EU-lidstaten erop aandringt maatregelen te nemen om belastingfraude en belastingontduiking te bestrijden.  

Zo wil het Europees Parlement dat lidstaten hun belastingverdragen en de EU de Moeder-dochterrichtlijn en Interest- en royaltyrichtlijn aanpast!

Voor de complete tekst verwijzen we naar de link.

Read more: Europees parlement meent dat lidstaten hun belastingverdragen en de EU de Moeder-dochterrichtlijn...

Verdragenoverzicht per 1 oktober 2011

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen. Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk.

Read more: Verdragenoverzicht per 1 oktober 2011

Staatssecretaris van Financiën wil 30%-regeling verbeteren

Kamerbrief 2011D31897

Naar aanleiding van berichten in de media over het gebruik van de 30%-regeling en de maatschappelijke aandacht die vervolgens aan de regeling werd besteed, heeft de vaste commissie voor Financiën om meer informatie verzocht.

Staatssecretaris van Financiën bericht via kamerbrief 2011D31897 dat hij voornemens is dit naar jaar de 30%-regeling op vier punten aan te passen en zodoende beter te richten.

Read more: Staatssecretaris van Financiën wil 30%-regeling verbeteren

Redeemable preference shares is lening en geen kapitaal

Casus

Een Nederlandse NV X heeft een Australische deelneming A1 Ltd. NV X heeft leningen verstrekt aan A1 Ltd. De daarop ontvangen rente is in Nederland belast.

Read more: Redeemable preference shares is lening en geen kapitaal

Wijziging deelnemingsvrijstelling: valutaverlies wordt aftrekbaar!

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers kondigt wijziging deelnemingsvrijstelling aan

Onder de huidige wet en jurisprudentie vallen valutaresultaten op deelnemingen onder de deelnemingsvrijstelling. Positieve of negatieve valutaresultaten zijn derhalve onbelast.

Read more: Wijziging deelnemingsvrijstelling: valutaverlies wordt aftrekbaar!

Tipgever voortaan openbaar en twee maal straf voor één delict?

FISCALE RECHTSBESCHERMING: ÉÉN STAP VOORUIT EN TWEE ACHTERUIT?

Casus: Tipgever voortaan openbaar

Rechtbank Arnhem oordeelde dat als de belastingdienst een boete heeft opgelegd, de belastingdienst alle op de zaak betrekking hebbende relevante stukken dient te overleggen, waaronder ook ontlastende informatie en stukken. Belastingplichtigen hebben een fundamenteel belang bij een tijdige en volledige informatieverstrekking.

Read more: Tipgever voortaan openbaar en twee maal straf voor één delict?

Tipgever voortaan openbaar en twee maal straf voor één delict?

FISCALE RECHTSBESCHERMING: ÉÉN STAP VOORUIT EN TWEE ACHTERUIT?

Casus: Tipgever voortaan openbaar

Rechtbank Arnhem oordeelde dat als de belastingdienst een boete heeft opgelegd, de belastingdienst alle op de zaak betrekking hebbende relevante stukken dient te overleggen, waaronder ook ontlastende informatie en stukken. Belastingplichtigen hebben een fundamenteel belang bij een tijdige en volledige informatieverstrekking.

Read more: Tipgever voortaan openbaar en twee maal straf voor één delict?

Geen 0%-tarief bij afhaaltransactie door achteraf opgestelde verklaring

Casus

Een Nederlandse ondernemer heeft goederen geleverd aan een Franse afnemer die de goederen zelf kwam afhalen. De Nederlandse ondernemer bracht het 0%-tarief in rekening.

Read more: Geen 0%-tarief bij afhaaltransactie door achteraf opgestelde verklaring

Afschaffen rittenregistratie bestelauto: sigaar uit eigen doos?

In antwoord op kamervragen meldt staatssecretaris van Financiën dat hij de ergernis begrijpt over de rittenregistratie die nodig is om geen bijtelling te krijgen voor privégebruik van een bestelauto.

Overigens blijft bijtelling achterwege en is geen rittenadministratie nodig als de bestelauto nagenoeg uitsluitend is geschikt voor goederenvervoer, er een verbod op privé gebruik is of de bestelauto buiten werktijd niet gebruikt kan worden,

De staatssecretaris is bereid om alles in het werk te stellen om te kijken naar de mogelijkheden om die rittenregistratie af te schaffen en gaat dat in overleg met de sector doen. Hij kijkt ook naar de ZZP-ers.

Maar helaas kan de staatssecretaris niet voorbij gaan aan de mogelijke budgettaire effecten. De lagere belastingopbrengst dient “generiek” dan wel specifiek binnen de groep van bestelauto’s te worden opgevangen, bijvoorbeeld door het aanpassen van tarieven in de motorrijtuigenbelasting (MRB) of het aanpassen van de belasting van personenauto´s en motorrijwielen (BPM).

Kern

De staatssecretaris gaat kijken waar hij de belasting kan verhogen, zodat hij de rittenregistratie voor bestelauto’s kan afschaffen.

Belang voor de praktijk?

Het zal inderdaad een opluchting zijn als de rittenregistratie voor bestelauto’s wordt afgeschaft. In plaats van de extra opbrengst, die met het invoeren van de registratie is gegeneeerd, terug te geven, gaat de belasting omhoog. Minder regels is meer belasting. Niet nu!

Bron: beantwoording kamervragen rittenregistratie bestelauto’s.pdf

Plaats van feitelijke leiding: Antilliaanse BV toch in Nederland belast

Casus

X B.V. is een beleggingsvennootschap. Tot eind 2001 was de beleggingsvennootschap gevestigd in Nederland en daarna verplaatste de in Nederland wonende aandeelhouder de beleggingsvennootschap naar Curaçao en wordt een trustkantoor als statutair bestuurder benoemd.

Read more: Plaats van feitelijke leiding: Antilliaanse BV toch in Nederland belast