Internationaal

Blue Clue Tax Solutions geeft fiscaal advies over in het buitenland (gaan) wonen, werken en/of ondernemen, of juist terugkeren naar Nederland. Wij verzorgen ook de implementaties.

Blue Clue adviseert oplossingen aan expats, (internationale) ondernemingen, NGO's, formele investeerders en vermogende particulieren, stichtingen en ANBI’s. Wij geven belastingadvies, procederen en verzorgen belastingaangiften.

Wij zijn gespecialiseerd in structurering, fusies & overnames, internationale klanten en instellingen (NGOs).

Wij adviseren vooral internationale middelgrote bedrijven, waarvan het management (mede)eigenaar is van het bedrijf, en expats.

Wonen

Blue Clue adviseert over fiscale woonplaats bij verblijf in meerdere landen, voorkomen of verlagen van belastingheffing salaris, pensioen, beleggingen, trusts en emigratieheffingen.

Werken

Blue Clue geeft belastingadvies over werken in een ander land of in meerdere landen, expatriate regelingen, voorkomen, verlagen of verschuiven van (dubbele) belastingheffing, verzekeringsplicht en belastingdruk.

Ondernemen

Blue Clue adviseert over ondernemen in Nederland en/of het buitenland, zoals: keuze rechtsvorm, voorkomen, verlagen of verschuiven van winstbelasting, omzetbelasting, werknemers en transfer pricing. Inclusief implementatie.

 

8 Sleutelgebieden van deskundigheid

Fiscaal advies
 • Welke rechtsvorm voor ondernemingen
 • Bedrijfsopvolging
 • Verbergen vermogen KvK
Aangiften
 • Loonadministratie
 • Aangifte omzetbelasting
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Aangifte vernnootschapsbelasting
Samenstellen
 • Kwartaalrapportages
 • Jaarrekeningen
 • Samenstellingsverklaring
Salaris administratie
 • Salarisadministratie
 • Sociale zekerheid bij werken in meerdere landen
 • Cafetariaregeling
 • Expats: 30% regeling of extraterritoriale kosten vergoeden
Payroll
 • Berekenen factuur naar netto loon
 • Aantal contracten payroll
 • Sociale zekerheid bij werken in meerdere landen
 • Expat: 30% regeling of extraterritoriale kosten vergoeden

Gespecialiseerd in doelgroepen

Expats
 • 30% regel
 • Extraterritoriale kosten
 • Carried interest
 • Salary split
 • Detacheren
 • Sociale zekerheid
 • Emigratie
 • Immigratie
 • Trust
Ondernemingen
 • Omxetbelasting BTW
 • Deelneminge
 • Vaste inrichting
 • Verkoop struturen
 • Representatie verstiging
 • Distributie structuren
 • Financiering, leningen, vermogen
 • Belastingverdragen
 • Verlagen effectieve belastingdruk
 • Fusies en overnames
 • Werknemers en salariasadministratie
NGO's
 • Inkomstenbelasting
 • Omzetbelasting BTW
 • Bronbelasting
 • Vrijwilligers
 • Fictieve stafkosten
 • Voorzieningen en reserveringen
 • ANBI status
 • Fondsenwerving
 • Voorkomen BTW
Investeerders
 • Voorkomen publicatievermogen
 • Tweede huis
 • Buitenlands onroerend goed
 • Monumentenwoning
 • UBO regeling
 • Carried interest
 • Aandeelhouders vanaf 5%
 • Vermogensbescherming
 • Nederlands en buitenlands trustvermogen