8 Sleutelgebieden van deskundigheid

Fiscaal advies
 • Welke rechtsvorm voor ondernemingen
 • Bedrijfsopvolging
 • Verbergen vermogen KvK
Aangiften
 • Loonadministratie
 • Aangifte omzetbelasting
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Aangifte vernnootschapsbelasting
Samenstellen
 • Kwartaalrapportages
 • Jaarrekeningen
 • Samenstellingsverklaring
Salaris administratie
 • Salarisadministratie
 • Sociale zekerheid bij werken in meerdere landen
 • Cafetariaregeling
 • Expats: 30% regeling of extraterritoriale kosten vergoeden
Payroll
 • Berekenen factuur naar netto loon
 • Aantal contracten payroll
 • Sociale zekerheid bij werken in meerdere landen
 • Expat: 30% regeling of extraterritoriale kosten vergoeden
Diensten

Op volgende gebieden staan we onze klanten bij met fiscale adviezen en aangiften werkzaamheden: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, sociale zekerheid, BTW en andere fiscaal gerelateerde onderwerpen.

Ondernemingen en organisaties

 • BTW aangifte: opstellen en indienen van de aangifte omzetbelasting, opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) en intrastat

 • Vpb aangifte: opstellen en indienen van de aangifte vennootschapsbelasting

 • BTW advies (bijvoorbeeld import, EU BTW teruggaaf, BTW-plicht in andere landen)

 • Internationaal belastingadvies

 • Vennootschapsbelastingadvies (bijvoorbeeld M&A, fusie, overname, bedrijfsopvolging, transfer pricing, rulings, structureren, financieren, opzetten buitenlandse vestiging, etc.)

 • Salarisadministratie

 • Loonbelastingadvies (bijvoorbeeld werkkostenregeling, zie ook hierna)

 • Fiscale bezwaarprocedures

 • Fiscale beroepsprocedures (Rechtbank, Hof en Hoge Raad)

 • Begeleiding belastingcontrole door de belastingdienst

 • Horizontaal Toezicht / convenant met belastingdienst

Bestuursleden en expats

 • Het verkrijgen van de werkvergunning

 • Het verkrijgen van de 30% regeling

 • IB aangifte: opstellen en indienen van de aangifte inkomstenbelasting

 • Salarisadministratie

 • Loonbelastingadvies (bijvoorbeeld werkkostenregeling, personeelsvergoedingen, salary splits, nedeco regeling / 30% regeling bij uitzending naar buitenland, expats, sociale zekerheid)

 • Inkomstenbelastingadvies (bijvoorbeeld tweede woning, monumentenpand, erfpacht, tijdelijk verblijf in het buitenland, etc.)

 • Tax planning

Het adviseren van internationale ondernemingen

 • Tax planning, internationaal belastingadvies en implementatie van structuren in Nederland of buitenland

 • Fiscale opinies / Second opinions

 • Advance tax rulings

 • Transfer pricing advies (advance pricing agreements)

 • BTW/omzetbelastingadvies

 • Expat advies