Thin-capregeling van toepassing: rente op rekening-courant schuld aan holding niet aftrekbaar

Rente op rekening-courant schuld aan holding niet aftrekbaar op grond van thin-capregeling

 

Uit een recente uitspraak blijkt weer dat bij financiering van werkmaatschappijen door aandeelhouders, de rente niet altijd aftrekbaar bij de werkmaatschappij en wel belast bij de aandeelhouder. Het gevolg: dubbele heffing. 

 

Voor de complete tekst verwijzen we naar de link.


Casus

De aandelen van X BV zijn eigendom van de holdings van vader V en zijn zoon Z (75%-25%). X BV keert de jaarlijkse winst uit aan de twee holdings van V en Z, die vervolgens het dividend weer in rekening-courant teruglenen aan X BV.

Kern

Het Hof stelt dat er sprake is van een groep tussen de holding van V en X BV, omdat niet aannemelijk is gemaakt dat V en Z op 50:50 basis X BV leidden. Hierdoor is op grond artikel 10d Wet Vpb (thin capitalisation) de rente die op de rekening-courant schuld aan de holding van V is betaald niet aftrekbaar door X BV.

Belang voor de praktijk?

De rente van rekening-courant schuld is wel aftrekbaar als de holding(s) een gelijke mate van zeggenschap in de BV hebben. Hierdoor is er geen sprake van een groep, is de thin-capregeling niet aan de orde en is de rente op de rekening-courant schuld aftrekbaar. Als dit kan of wenselijk is, kunnen dividend uitkeringen maar beter achterwege blijven of kunnen de aandeelhouders het geld als kapitaal terugstorten (geen rente-aftrek, maar ook geen rente-bate).

 

Klik op bron voor de uitspraak.

 

Bron: Hof Arnhem, 24-04-2012, 11/00316, LJN: BW6258