Fiscaal vestigingsklimaat voor hoofdkantoren

Rapport over de belastingheffing van hoofdkantoren in Europa

Vrije Universiteit Amsterdam publiceerde dit rapport over de huidige fiscale behandeling van hoofdkantoordiensten (HQ services) in Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De studie richt zich op de belastingdruk van holdings, financieringsmaatschappijen, onderzoeks-en ontwikkelingsactiviteiten en de exploitatie van intellectuele eigendom.


Samenvatting

Voor dit doel is de effectieve belastingdruk van verschillende hoofdkantoordiensten voor hypothetische investeringsprojecten doorgerekend. Voor zover relevant worden ook de speciale belastingregelingen besproken. Algemene conclusie is dat Nederland niet langer de meest favoriete locatie is voor een holding. Nederland lijkt nog steeds relatief aantrekkelijk te zijn als de activiteiten worden gefinancierd met schulden, omdat de rentelasten fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Door renteaftrekbeperkingen is niet altijd het geval.

De impact van dividendbelasting op dividenduitkeringen is niet meegenomen. Deze heffing is wel van groot belang voor de keuze waar de holding wordt gevestigd. Het zal moeilijk zijn voor Nederland om zich te onderscheiden van de andere landen. Het onderscheid is dan het uitgebreide netwerk van belastingverdragen, gemakkelijk contact met de belastingdienst en de mogelijkheid vooraf rulings te krijgen. Voor R&D (onderzoek en ontwikkeling) en IP-functies (royalties, intellectueel eigendom) is Nederland wel aantrekkelijk. Dit komt door de innovatiebox (effectief belastingtarief van 5%) en de extra aftrek voor onderzoek en ontwikkeling (RDA). 

Klik op de bron voor het rapport (in het Engels)

Bron: Corporate taxation of headquarter services in Europe, www.rechten.vu.nl / congres-hoofdkantoren

Belang voor de praktijk?

Voor de afweging in welk land je het beste een holding kan vestigen, dien je rekening te houden met alle factoren. Niet alleen voor het berekenen van de effectieve belastingdruk. Ook andere factoren als een goede bereikbaarheid, goede infrastructuur, pro-business en pro-commerciele houding en goed opgeleide en gekwalificeerde arbeidskrachten, spelen daarbij een rol.