Per 1 januari 2013 is een commissaris BTW ondernemer

Per 1 januari 2013 is een commissaris BTW ondernemer

Bij uitvoering van één of meer commissariaten dient de commissaris zich per 1 januari 2013 te registreren bij de Belastingdienst als ondernemer voor de BTW. Dit betekent onder meer dat er een BTW administratie moet worden gevoerd en dat er periodiek BTW aangiften ingediend moeten worden. Tevens zal de commissaris facturen moeten gaan uitreiken voor verrichte diensten.  


Algemene informatie

Onder druk van de Europese commissie heeft het Ministerie van Financiën in een besluit bepaald dat commissarissen per 1 januari 2013 BTW ondernemer zijn. Dit betekent onder andere dat een commissaris verplicht is zich te registeren bij de Belastingdienst, dat de commisaris een BTW administratie voert, facturen met BTW dan wel verlegde BTW uitreikt en periodiek een BTW aangifte indient. Ook commissarissen die een fictieve dienstbetrekking hebben en dus op de loonlijst staan, dienen zich te registreren bij de Belastingdienst als BTW ondernemer. 

Indien de onderneming in het buitenland is gevestigd, is dat voor een Nederlandse commissaris een intracommunautaire prestatie waarvoor de BTW is verlegd naar de onderneming. Als de onderneming in Nederland is gevestigd en de commissaris in het buitenland, zal de onderneming de BTW zelf aangeven en terugvragen. 

Bij lage vergoedingen is het mogelijk de kleine ondernemersregeling (KOR) toe te passen. De KOR is van toepassing als de commissaris na aftrek van voorbelasting in een kalenderjaar minder dan € 1.883 aan BTW dient af te dragen. 

Overgangsregering:

Op dit moment maken commissarissen gebruik van een regeling waarin is goedgekeurd dat onder voorwaarden geen BTW aangifte plicht ontstaat bij de uitoefening van maximaal vier commissariaten. Deze goedkeuring is per juli 2012 ingetrokken. Vanaf 1 juli 2012 t/m 31 december 2012 geldt een overgangsregeling die overeenkomt met oude regeling.    

Klik op bron voor meer informatie.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2012/06/29/blkb-2012-477-ob-administratieve-facturererings-en-andere-verplichtingen.html

Belang voor de praktijk?

Het feit dat commissarissen nu met BTW gaan factureren, kan leiden tot een fiscaal voordeel, omdat de BTW die drukt op eventuele kosten aftrek kunnen worden gebracht. Te denken valt aan BTW op reis-, verblijf- of kantoorkosten. Verder kunnen bedrijven waarbij de commissaris werkzaamheden verricht ervoor kiezen om zelf de factuur uit te reiken ("self-billing") waardoor men ervoor kan zorgen dat de facturen voldoen aan alle vereisten. Self-billing leidt bovendien tot een vermindering van de administratieve lasten bij de commissaris.

Opgemerkt is verder dat de BTW-plicht voor commissarissen leidt tot hogere kosten voor instellingen die geen vooraftrek van BTW hebben. Zij zullen geconfronteerd worden met 21% hogere kosten.