16% werkgeversheffing ook voor DGA's

Op 4 juni 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (UFM) naar de Tweede Kamer gestuurd. Een groot aantal fiscale maatregelen uit het Kunduz akkoord is in deze wet opgenomen. Zo ook de maatregel over de tijdelijke werkgeversheffing van 16% over in 2012 genoten loon.

Werkgeversheffingen hoge lonen

Het was al bekend dat in het kader van het Begrotingsakkoord 2013 er in 2013 een tijdelijke werkgeversheffing geldt van 16% over in 2012 genoten lonen (inclusief bonussen) voor zover deze boven een bedrag van € 150.000 uitkomen. Uit de tekst van het wetsvoorstel blijkt nu dat deze heffing ook gaat gelden voor ondernemers die bij hun eigen BV in loondienst werken.

Kern

De naam zegt het al: het is een werkgeversheffing voor werkgevers en niet voor werknemers en IB-ondernemers (niet zijnde werkgevers). Ondernemers die via een BV werken, vallen onder de heffing, voor zover hun salaris meer bedraagt dan € 150.000. Bedraagt uw salaris bijvoorbeeld € 160.000 dan betaalt u(w BV) over € 10.000 16% extra oftewel € 1.600.

Belang voor de praktijk?

Regelland Nederland kent minimum-regels voor salarissen van DGA's (gebruikelijkloonregeling). Als u het goed doet en daarmee een hoog salaris heeft, kunt u dus niet zomaar uw salaris drastisch verlagen. Juist nu loont het om in 2012 naar de gebruikelijkloonregeling te kijken. Als het mogelijk is uw salaris tot onder de € 150.000 te verlagen, scheelt u dat in 2013 16% over elke euro. Houdt u er rekening mee dat "het kwartje van Kok" ook voor deze regeling opgaat. Het is immers altijd makkelijker om de lasten van een ander te verzwaren dan te bezuinigen op je eigen uitgaven. 

Klik op bron voor het wetsvoorstel. 

Bron: Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (UFM)