Groepsfinanciering: pas op voor niet aftrekbare rente

Groepsfinanciering / inter-company financiering: niet aftrekbare rente

Voorkom dat rente niet aftrekbaar is bij de schuldenaar en wel belast bij schuldeiser. Dat zijn dure financieringen. Uit een recente uitspraak blijkt dat reparatie achteraf niet altijd het gewenste resultaat oplevert.

Voor de complete tekst verwijzen we naar de link.


 

Casus?

In recent uitspraak was de rente bij de dochtervennootschap niet aftrekbaar. De aandeelhouder/schuldeiser probeerde de voorwaarden van de lening zo te veranderen dat ze meende dat de rentebate bij haar niet zou zijn belast. De rechtbank en Hof gaf de aandeelhouder geen gelijk met dubbele heffing als gevolg: de rente was toch gewoon belast.

Wat is de achtergrond?

Door maatregelen is rente niet altijd aftrekbaar. Denk aan regels om teveel vreemd vermogen (thin capitalisation) of winstdrainage - afromen winst door rente (geen rente-aftrek voor bepaalde 'besmette' transacties) te voorkomen. Door wetgeving of jurisprudentie kan een financiering worden aangemerkt als kapitaal of lening. Als de schuldenaar en schuldeiser in twee verschillende landen zitten, is dat een kans dan wel een bedreiging op geen heffing of juist dubbele heffing.

Klik op bron voor de uitspraak. 

Bron: Uitspraak Hof Amsterdam d.d. 19 april 2012, LJN BW4384

Wat betekent dit voor onze relaties?

Bij intercompany financieringen moet er goed worden gekeken naar de voorwaarden, aangezien het gevolg kan zijn dat de rente bij de één niet aftrekbaar is en bij de ander wel belast. Door de voorwaarden te veranderen kun je bereiken dat de rente: 
1)niet belast en niet aftrekbaar is;
2)belast en aftrekbaar is;
3)of het beste: niet belast, wel aftrekbaar (dit lukt alleen in internationaal verband)

Bekijk vooraf of rente niet aftrekbaar is en zo ja wat daaraan te doen is.

Verander de financieringsvoorwaarden zo, dat rente wel aftrekbaar is.

Of verander de financieringsvoorwaarden zo, dat sprake is van kapitaal of lening die kwalificeert als kapitaal. De vergoeding is dan vrijgesteld (deelnemingsvrijstelling).

Voor zover mogelijk en wenselijk: financier niet intern, maar extern.