Grote wijzigingen in de Nederlandse arbeidswetgeving ingaande 2020

Big changes to Dutch employment laws from 2020

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt op 1 januari 2020 in werking. De wet beslaat verschillende aspecten van het arbeidsrecht in Nederland. Voor bedrijven en particulieren die gebruikmaken van de diensten van payrolling bureaus zal dit verstrekkende gevolgen hebben.

Een payrolling bureau treedt op als de wettelijke werkgever of voorziet in tijdelijke werknemers. Zij handelen alle administratie met betrekking tot contracten, payroll en belastingen af.

De belangrijkste veranderingen voor payrolling diensten onder de nieuwe WAB regelgeving zijn:

• Payroll werknemers die niet rechtstreeks door het payrollbedrijf zijn geworven en alleen voor de klant werken, zullen niet langer onder de regelgeving voor tijdelijk dienstverband/ uitzendkrachten vallen.

• Payroll werknemers zullen recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers.

De bedoeling van de nieuwe wet is om een balans te creëren tussen vaste werknemers en degenen met flexibelere arbeidsovereenkomsten. Met dit in het achterhoofd zal de maximale termijn voor het verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten drie jaar zijn (in plaats van de huidige 2 jaar). Het aantal contracten van bepaalde duur binnen een termijn van drie jaar, blijft drie arbeidscontracten.

Veel bedrijven hebben genoten van de flexibiliteit en het gemak van payrolling. Deze diensten maakten het mogelijk voor bedrijven om met minder risico’s kostenefficiënt te schalen. Onder de nieuwe wetgeving zal het aanbod van deze payrolling diensten complexer en duurder worden.

Wat zijn de te verwachten effecten van de nieuwe regelgeving?

Deze nieuwe WAB-regelgeving zullen een enorm effect hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. In de praktijk zullen contractanten of freelancers die maximale flexibiliteit willen, zich eerder als eenmanszaken vestigen. In Nederland zijn dergelijke eenmanszaken zonder personeel bekend als ZZP’ers.

Freelancen is al een aantal jaar een groeiende trend in Nederland. Veel mensen genieten van de flexibiliteit om hun eigen kansen te creëren en er kunnen aanzienlijke belastingvoordelen worden genoten als zelfstandige. Het ziet er echter naar uit dat de nieuwe WAB-regelgeving deze trend aanzienlijk zal versnellen en misschien zelfs het aantal zelfstandigen verdubbelen gedurende het volgend jaar. Om onder de flexibele ABU-regelgeving voor tijdelijke werknemers te kunnen blijven vallen, moet worden overeengekomen dat de contractant toestemming heeft om (tegelijkertijd) voor meerdere klanten te werken (in plaats van uitsluitend voor een klant).

Wat moet ik nu doen?

De WAB-regelgeving zal op bijna alle branches effect hebben; van constructiewerkers en IT-contractanten, tot hoogopgeleide migranten die in Nederland werkzaam zijn. Al deze groepen zijn bekend met korte termijncontracten of projecten, en de businessmodellen van hun klanten zijn afhankelijk van deze flexibiliteit. Overschakelen naar vaste arbeid voor al deze werknemers is zeer onwaarschijnlijk. Indien mogelijk zullen deze contracten moeten worden veranderd in niet-exclusieve contracten om zodoende de flexibiliteit te behouden!

Indien je momenteel als werkgever of werknemer de voordelen van een payrolling bureau geniet, zal er een overgangsfase komen. De huidige payroll contracten kunnen gewoon doorlopen tot aan hun einddatum, zelfs als deze na 1 januari 2020 mocht vallen. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. We informeren je graag over de beste mogelijkheden met betrekking tot Nederlandse arbeidsovereenkomsten.