Indienstneming van niet-EU-kennismigranten in Nederland

In het kader van de toenemende vraag naar schaarse vaardigheden, met name op het gebied van onder andere financiën, programmering, cyber security en biotechnologie, maken veel Nederlandse bedrijven gebruik van de Kennismigrantenregeling. Een hoogopgeleide migrant, ook wel kennismigrant, is een niet-EU-onderdaan die een belangrijke bijdrage levert aan de kenniseconomie in Nederland. Het zijn doorgaans professionals die tertiair onderwijs hebben genoten en een minimum maandelijks inkomen genieten van ongeveer €3.300 (voor personen onder de 30) tot €4.500 (voor personen ouder dan 30).

Echter, het in dienst nemen van migranten in Nederland kent zijn uitdagingen. Ten eerste hebben niet-EU-onderdanen een werk- en verblijfsvergunning nodig om in Nederland te kunnen wonen en werken. Het aannemend bedrijf moet ook door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden erkend als garantsteller.

Dit proces om garantsteller of ‘referent’ te worden bij de IND, neemt over het algemeen minimaal zes maanden in beslag. Voor nieuwe bedrijven kan dit zelfs oplopen tot twee jaar. Eén manier om het aannemen van niet-EU-onderdanen te vergemakkelijken en te versoepelen voor aannemende bedrijven of individuele freelancers en consultants, is door het in de arm nemen van een overkoepelend payroll bedrijf dat bij de IND geregistreerd staat als “referent”, zoals bijvoorbeeld Blue Clue Payroll Solutions BV.

Onze service maakt het mogelijk voor niet-EU-onderdanen om snel aan een verblijfs- en werkvergunning te komen

Blue Clue Payroll Solutions is een gespecialiseerd payrolling bureau dat optreedt als feitelijke werkgever voor tijdelijke werknemers. Wij zijn nu ook een van slechts een handjevol bedrijven dat door de IND erkend is als garantsteller. Dat houdt in dat wij niet-EU-kenniswerkers in dienst kunnen nemen –en zo een groot deel van de stress, vertraging en tijdrovende administratie van de aannemende bedrijven en particuliere werknemers kunnen overnemen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Blue Clue verleent een alomvattende service als werkgever van niet-EU-kenniswerkers. Dit houdt tevens in het verkrijgen van vergunningen voor kenniswerkers (en hun partner en kinderen) bij de IND. Iedere maand verzorgt Blue Clue eveneens de aangifte voor de loonbelasting en -heffingen, alsmede de fiscale inhoudingen zoals sociale premies, vakantiegeld en inhoudingen voor de ziektewet.

Normaal gesproken komen kenniswerkers in aanmerking voor de Nederlandse 30%-regeling. Dit houdt in dat 30% van hun belastbare brutosalaris vrijgesteld is, er wordt dus slechts over 70% van hun belastbare brutosalaris belasting geheven. Blue Clue zal deze regeling uitvoeren naast het verstrekken van jaaropgaven en de verhuiskostenvergoeding .

Zal de kennismigrantenregeling van toepassing zijn op het VK na de Brexit?

Er heerst nog steeds veel onzekerheid met betrekking tot de Brexit. De Nederlandse overheid heeft toegezegd dat de Britse staatsburgers die momenteel in Nederland werken, mogen blijven. Echter, als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, dan zal de kennismigrantenregeling waarschijnlijk van toepassing zijn op de Britse staatsburgers die na de Brexit naar Nederland komen zoals het op alle niet-EU-inwoners van toepassing is.

Indien je nog vragen hebt over de naleving van de regelgeving omtrent het aannemen van kenniswerkers van buiten de EU, neem dan contact op. We adviseren je graag over de beste keuze voor Nederlandse arbeidscontracten.