Verhuis je naar Nederland? Misschien kom je in aanmerking voor €7.750

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek groeit het aantal Britten dat naar Nederland verhuist gestaag sinds het Brexit referendum. De teller staat nu op meer dan 7.000 per jaar.

Een robuuste economie met talrijke arbeidsmogelijkheden, plus het ontbreken van een taalbarrière, zijn de twee voornaamste redenen waarom zoveel Britten ervoor kiezen hier te wonen en te werken. Blijkbaar voelt men zich hier direct thuis door ons onvoorspelbare weer! Mensen die overwegen een nieuw leven te beginnen in Nederland, zien vaak één voordeel dat kan helpen om de zorgen van de verhuizing en onkosten te verzachten, over het hoofd.

Kom ik in aanmerking voor de Nederlandse verhuiskostenvergoeding?

De meeste expats (en uiteraard ook Nederlanders) die voor het werk verhuizen naar (of binnen) Nederland, komen in aanmerking voor een belastingvrije vergoeding van €7.750. Dit wordt opgeteld bij de transportkosten en wordt zowel aan het begin als aan het einde van de arbeidsovereenkomst betaald. Hoewel Nederland een lange traditie kent van het betalen van deze royale vergoeding, is het in het buitenland niet algemeen bekend.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

Jouw arbeidsovereenkomst

Je moet in dienst zijn van een Nederlandse werkgever. Dat kan ook je eigen bedrijf zijn of een payrolling bureau. Een payrolling bureau is de wettelijke werkgever van tijdelijke arbeidskrachten, en regelt de salarisadministratie en alle inhoudingen. De verhuisvergoeding moet expliciet vermeld staan in de arbeidsovereenkomst.

Bewijs van verhuizing

Je kunt in aanmerking komen indien je geregistreerd staat als inwoner in Nederland. Ook is het van belang de facturen van jouw verhuiskosten te bewaren en te overleggen – dit kunnen facturen zijn van een verhuisbedrijf of van een verhuurder van verhuiswagens of de veerbootexploitant. Verhuis je met een eigen auto of bus, bewaar dan ook de benzinebonnen, omdat alle kosten van de verhuizing mogen worden vergoed bovenop de €7.750.

De €7.750 is een bijdrage in de kosten van het zoeken naar, inrichten en herinrichten van je nieuwe woning. Je hoeft geen facturen of ander bewijs te overleggen van hoe je dit geld besteedt.

Wanneer en hoe wordt de vergoeding betaald?

Toewijzing van de €7.750 verhuisvergoeding vindt plaats zowel aan het begin als aan het eind van jouw arbeidscontract. Opmerking: sommige bedrijven en payrolling bureaus betalen de vergoeding in maandelijkse termijnen. Het zou dus kunnen dat je het geld niet krijgt op het moment dat je het ‘t hardst nodig hebt. Echter, als formele werkgever betaalt Blue Clue het totale bedrag van €7.750 (belastingvrij) tezamen met jouw eerste maandelijkse salarisdeclaratie en bij de eindafrekening.

Wonen en werken in een nieuw land is een van de meest leerrijke ervaringen. Elke dag brengt nieuwe ontdekkingen met zich mee: eten, cultuur, mensen en plaatsen. Maar Nederlanders erkennen ook dat verhuizen hard werken is, en duur – onze verhuisvergoeding is bedoeld om die last te verlichten.

Blue Clue adviseert graag werkgevers, detacheringsbureaus en particulieren die willen verhuizen naar Nederland. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.